Tijdens de opleiding voor het praktijkexamen kun je jouw vorderingen testen middels een tussentijdse toets. Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de TTT hoe het met jouw rijvaardigheid is gesteld. Tijdens die toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. Je instructeur rijdt mee. De toets duurt even lang als een ‘echt’ praktijkexamen.Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen. Deze tussenmeting doe je op ca. 2/3 deel van de rijopleiding. Let op: Je dient wel in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat!

Vrijstelling
Je kunt voor het onderdeel bijzondere verrichtingen vrijstelling verdienen op het eerstvolgende examen. Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen. Wel moet je voor deze bijzondere verrichtingen een positief advies krijgen. Hetzelfde geldt voor het onderdeel voertuigbeheersing zodat je op het ‘echte’ praktijkexamen geen vragen meer krijgt over de motor, banden of dashboard van de auto. Na afloop van de toets krijg je van de examinator en je instructeur een advies over de onderdelen waaraan je nog moet werken. Je kunt dan gericht de rijopleiding gaan afronden. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans door een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen.